FrezenPolijstenProfilerenLassenWarm vormenDraaienBuigenLijmenKanten3D printenLasersnijdenStansen HomeContact
Lassen van kunststoffen Lassen van kunststoffen

Lassen van kunststoffen

Het lassen van kunststoffen is naast het verlijmen de meest gebruikte methodiek om (thermoplastische) kunststoffen te verbinden. Bijna alle ‘thermoplasten’ zijn lasbaar, dat geldt zeker voor de veel toegepaste soorten; PE, PP en PVC. De essentie van het lassen van kunststoffen is het door middel van warmte plastisch maken van de te verbinden kunststof delen, zodat ze onder druk als het ware in elkaar versmelten en na afkoeling een stevige verbinding vormen. Er bestaan nogal wat technieken om kunststoffen te lassen. Vink Techniek maakt dagelijks gebruik van de zes belangrijkste; draad -, extrusie -, hoogfrequent -, stomp - en moflassen voor het verbinden van platen en spiegellassen voor het verbinden van hoofdzakelijk buizen en fittingen. De laskwaliteit is gegarandeerd; de zeer ervaren Vink lassers werken volgens de DVS norm.

DRAADLASSEN

Met een lasföhn waarvan temperatuur en luchthoeveelheid instelbaar zijn, wordt hete lucht op de te verbinden kunststof delen en de top van de lasdraad geblazen, zodat zij gelijktijdig en gelijkmatig verwarmen. Als de delen en de lasdraad plastisch zijn, wordt deze in de naad van de twee te verbinden delen gedrukt en samengesmolten. In het Engels heet deze methode ‘freehand’ lassen; waarmee exact wordt aangegeven dat het een manier van lassen is die de lasser veel lasbewegingsvrijheid biedt, waardoor het bijna altijd kan worden toegepast.

EXTRUSIELASSEN

Een extrusielasmachine maakt het mogelijk om grotere en dikkere kunststof delen te lassen. Het nog net handzame apparaat verwarmt een ingeleide lasdraad die via de lasmond in plastische vorm en onder druk op de naad van de te verbinden delen wordt aangebracht. Hete lucht uit dezelfde machine (voor)verwamt tegelijkertijd het lasgebied rond de naad. Extrusie lassen is een las bewerking die veel kennis en ervaring vereist voor het verkrijgen van optimale resultaten.

STOMPLASSEN

Bij het stomplassen worden kunststof platen of plaatdelen zonder toevoeging van lasdraad als het ware direct aan elkaar versmolten. Met name voor zware PE, PVC en PP plaatconstructies met plaatdiktes boven 3 mm tot 30 mm wordt deze methode toegepast. Vink Techniek heeft een stomplasmachine met een lasbreedte van 4000 mm waardoor grote plaatconstructies optimaal aan elkaar kunnen worden verbonden. Qua sterkte is de stomplas top. Lasproeven hebben aangetoond dat deze lasverbinding zelfs sterker is dan het gewone materiaal van dezelfde dikte, er wordt uitgegaan van 90% sterkte ten opzichte van het basismateriaal, mits er volgens de voorschriften wordt gelast.

HOOGFREQUENT LASSEN

Een methode om thermoplastische kunststoffen snel aan elkaar te verbinden is het hoogfrequent of ultrasoon lassen. Met behulp van een krachtige bundel hoog frequente geluidstrillingen worden twee kunststof vlakken puntsgewijs aan elkaar versmolten. Het resultaat is een economisch aantrekkelijke en sterke verbinding die echter niet vloeistofdicht is. Vink Techniek zet deze lastechniek in voor producten die snel en niet voor zichttoepassingen (vanwege de laspunten) moeten worden verbonden.

SPIEGELLASSEN

Voor het verbinden van buizen en fittingen wordt bij Vink techniek hoofdzakelijk het spiegellassen toegepast. Evenals bij het stomplassen is het kenmerkend voor deze lastechniek dat er zonder toevoeging van lasdraad wordt gewerkt. Het spiegellasprincipe is simpel. Door bijvoorbeeld twee kopse kanten van buizen tegen beide zijden van een op de juiste temperatuur afgesteld warmte-element (de spiegel) te drukken, wordt het materiaal plastisch, zodat het na het wegnemen van de spiegel onder geringe druk met elkaar versmolten kan worden. Na afkoeling is er een sterke en vloeistofdichte verbinding ontstaan. Vink Techniek heeft de beschikking over een aantal geavanceerde spiegellasmachines die hoogwaardige verbindingen voor apparaten in tal van industriële sectoren maken.

MOFLASSEN

Een andere door Vink Techniek toegepaste lastechniek bij het verbinden van hoofdzakelijk buismateriaal is het moflassen. Bij deze techniek worden de uiteinden van de te verbinden buisstukken vetvrij gemaakt en gekalibreerd. Vervolgens worden met behulp van een moflasmachine en een moflasfitting door middel van verwarming en druk de drie elementen verbonden.